Disclaimer - Kroon Bier

Kroon koop je bij een verkooppunt

wij zijn van 1627,
van welk jaar ben jij?

Je moet ten minste 18 jaar zijn om deze website te bezoeken.

Vul je geboortejaar in

Vul je geboortemaand in

Vul je geboortedag in

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld. Kroon bier kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze website, noch kan Kroon bier instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Kroon bier kan eveneens niet garanderen dat de Kroon bier website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Kroon bier behoudt zich het recht voor om de Kroon bier website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Kroon bier streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Kroon bier iedere aansprakelijkheid af.

Privacy bescherming

De persoonlijke gegevens die u op deze website invult, worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van het specifieke doel, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: deelname aan een wedstrijd of beantwoording van uw vraag. Kroon bier houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy regels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan Kroon bier geen verantwoordelijkheid dragen. Kroon bier raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

Kroon bier sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Kroon bier website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Kroon bier website.

Kroon Bier 9,0 / 10 - 326 Reviews @ Kiyoh